برچسب: گناهان درونی

بیماری گناه ۳۹

ترس از ویروس یا گناه

ای کاش مردم بیشتر از ویروسِ گناه می‌ترسیدند، که باعث شده ویروسها تولید شود. ای مردم، به خدا گناه از ویروس کرونا خانمان سوزتر است، پس برای پیشگیری از گناه بیاییم تقوا رعایت کنیم چون آتش جهنم به گنه‌کار رحم...