برچسب: مهار نفس

مهار نفس ۱۳

مهار نفس

همان طور که رام کردن یک اسب وحشی نیاز به یکسری اقدامات دارد. برای رام کردن نفس نیز باید یک سری اقدامات انجام داد‌؛ چرا که تا اسب و نفس رام نشوند نمی‌توان از آنان استفاده نمود، اسب وحشی نمی‌گذارد...

تهذیب نفس ۱۰

تهذیب نفس

متاسفانه شیطان ملعون چنان تهذیب نفس را در دید بعضی از طالبان علوم دینی سخت نموده که نه خود بدنبالش می روند و نه می‌گذارند کسی تهذیب کند. خیلی از این سیر و سلوکها و عرفان‌ها متاسفانه اهلبیتی نیستند؛ چرا...

مبارزه با نفس - جهاد با نفس ۱۴

جهاد با نفس

اهمیت جهاد با نفس اگر کسی خیال می‌کند بدون جهاد با نفس و مخالفت با هواهای نفسانی می‌تواند به مقامات روحانی و درجات اخروی برسد خیالی واهی و آرزویی باطل در سر پرورانده است؛ چراکه خداپرستی و هواپرستی ضد یکدیگرند...

مبارزه با نفس ۱۱

راه های تخریب نشدن در مبارزه با نفس

یک مبارز برای اینکه بتواند به درستی حرکت کند، در مرحله اول باید انگیزه درونی کافی و وافی جهت رسیدن به هدف (خدا) داشته باشد تا بتواند در مرحله دوم مبارزه با بیرون، موفق عمل کند؛ چراکه امکان دارد وضعیتهایی...

اثرات عدم تهذیب نفس ۷

اثرات عدم تهذیب نفس

گوش کردن به وسوسه‌های شیطان و مخالفت نکردن با نفس انسان را در ورطه هلاکت می‌اندازد؛ چراکه مخالفت نکردن با آنها مخالفت کردن با خدا را درپی خواهد داشت. انسان باید بنده‌ی خدا باشد و بنده خدا کسی نیست مگر...

اصلاح آخرت ۱۲

اصلاح آخرت در دنیا

از آنجا که انسان موجودی دو بعدیست وقتی در حلال خدا حد و حدود رعایت نکند بعد حیوانی او قوی می‌شود و بر بعد ملکوتیش می چربد؛ اینجاست که انسان کار حیوانی می‌کند قوای غضب، شهوت و وهم و خیالات...

هیئت عاشقان امامت و ولایت- راهکارهای مهار نفس ۸

راهکار‌های مهار نفس

در این نوشته کاربردی و کم نظیر راهکارهای عملی و دینی در زمینه مهار نفس ذکر شده است. لازم به ذکر است، این راه‌کارها تماما طبق قرآن و روایات اهل بیت (ع) است و در صورت رعایت آنها، کاملا در...

هیئت عاشقان امامت و ولایت- مقدمه مهار نفس ۶

مقدمه مهار نفس

۱)عشق رسیدن به خدا ۲)خواست قوی ۳)رعایت حد و حدود الهی در حلال خدا (به اندازه خوردن ، آشامیدن ، خوابیدن ، حرف زدن و …) ۴)مخالفت بانفس درافکار،گفتاروکردار یعنی مخالفت با خواسته های غیر خدایی ۵)فشار آوردن رحمانی به نفس...