برچسب: مهار نفس

مهار نفس ۴

مهار نفس

همان طور که رام کردن یک اسب وحشی نیاز به یکسری اقدامات دارد. برای رام کردن نفس نیز باید یک سری اقدامات انجام داد‌؛ چرا که تا اسب و نفس رام نشوند نمی‌توان از آنان استفاده نمود، اسب وحشی نمی‌گذارد...

تهذیب نفس ۲

تهذیب نفس

متاسفانه شیطان ملعون چنان تهذیب نفس را در دید بعضی از طالبان علوم دینی سخت نموده که نه خود بدنبالش می روند و نه می‌گذارند کسی تهذیب کند. خیلی از این سیر و سلوکها و عرفان‌ها متاسفانه اهلبیتی نیستند؛ چرا...

مبارزه با نفس - جهاد با نفس ۶

جهاد با نفس

اهمیت جهاد با نفس اگر کسی خیال می‌کند بدون جهاد با نفس و مخالفت با هواهای نفسانی می‌تواند به مقامات روحانی و درجات اخروی برسد خیالی واهی و آرزویی باطل در سر پرورانده است؛ چراکه خداپرستی و هواپرستی ضد یکدیگرند...

مبارزه با نفس ۶

راه های تخریب نشدن در مبارزه با نفس

یک مبارز برای اینکه بتواند به درستی حرکت کند، در مرحله اول باید انگیزه درونی کافی و وافی جهت رسیدن به هدف (خدا) داشته باشد تا بتواند در مرحله دوم مبارزه با بیرون، موفق عمل کند؛ چراکه امکان دارد وضعیتهایی...

اثرات عدم تهذیب نفس ۲

اثرات عدم تهذیب نفس

گوش کردن به وسوسه‌های شیطان و مخالفت نکردن با نفس انسان را در ورطه هلاکت می‌اندازد؛ چراکه مخالفت نکردن با آنها مخالفت کردن با خدا را درپی خواهد داشت. انسان باید بنده‌ی خدا باشد و بنده خدا کسی نیست مگر...

اصلاح آخرت ۸

اصلاح آخرت در دنیا

از آنجا که انسان موجودی دو بعدیست وقتی در حلال خدا حد و حدود رعایت نکند بعد حیوانی او قوی می‌شود و بر بعد ملکوتیش می چربد؛ اینجاست که انسان کار حیوانی می‌کند قوای غضب، شهوت و وهم و خیالات...

هیئت عاشقان امامت و ولایت- راهکارهای مهار نفس ۰

راهکار‌های مهار نفس

در این نوشته کاربردی و کم نظیر راهکارهای عملی و دینی در زمینه مهار نفس ذکر شده است. لازم به ذکر است، این راه‌کارها تماما طبق قرآن و روایات اهل بیت (ع) است و در صورت رعایت آنها، کاملا در...

هیئت عاشقان امامت و ولایت- مقدمه مهار نفس ۲

مقدمه مهار نفس

۱)عشق رسیدن به خدا ۲)خواست قوی ۳)رعایت حد و حدود الهی در حلال خدا (به اندازه خوردن ، آشامیدن ، خوابیدن ، حرف زدن و …) ۴)مخالفت بانفس درافکار،گفتاروکردار یعنی مخالفت با خواسته های غیر خدایی ۵)فشار آوردن رحمانی به نفس...