برچسب: مسیر هدایت و گمراهی

راه شناخت حق ۴

راه شناخت حق

انسان اگر می‌خواهد حق را بشناسد نباید بُعد حیوانیش را قوی کند.قوی شدن بُعد حیوانی یعنی قوی شدن دشمنان خدا (نفس، شیطان، دنیا) و اینها هستند که نمی‌گذارند انسان حق را بشناسد. برای اینکه این اتفاق نیفتد انسان باید در...

سیر تکاملی انسان ۸

سیر تکاملی انسان

روح انسان مسافر عوالم تو در تو ی خالق یکتا می‌باشد و این مسافرت روح از این عالم به عالم دیگر فقط جنبه تکاملی دارد. برای رسیدن به کمال مطلق روح انسان که مخلوقی بیش نیست تا سیر صعودی را...

حرکت بسوی بندگی ۴

حرکت بسوی بندگی

انسانی که در مسیر حق در حال حرکت است هدف متحرکی برای شیطان محسوب می شود که دیگر نمی تواند به راحتی او را مورد اصابت تیرهای زهرآگین خود قرار دهد؛ چرا که انسان در حال حرکت روی وسوسه های...

ثابت قدم بودن در مسیر بندگی ۴

ثابت قدم بودن در مسیر بندگی

اگر سر راهت پر از مانع و خاروخاشاک باشد باز هم به راهت ادامه بده. هیچ گاه پشت مانع نمان؛ چراکه سکون و بی حرکتی خواست شیطان است. در مسیر بندگی هرچند آهسته اما حرکت کن، بی‌حرکت نباش. سکون تو...

دیدگاه انسان ۶

نگاه سرنوشت‌ ساز یا نگاه هلاک کننده

مسیر هدایت از ابتدا تا انتها مستلزم نگاه صحیح پیرامون فلسفه حرکت از دنیا به سوی آخرت می‌باشد. برای انتخاب کردن مسیر درست زندگی باید نگاه خدا به دنیا را مورد بررسی قراردهیم؛ چراکه بهترین نگاه، نگاه عالمانه خالق هستی...

موانع هدایت ۸

موانع هدایت به سوی خداوند عزوجل

۱-شاکله حرام ۲- عدم شناخت از دشمنان خدا و خود (شیطان، نفس، دنیا) ۳- عدم شناخت از خداوند عزوجل ۴- خوردن لقمه حرام و شبهه ۶- عدم یقین و اعتماد به خداوند عروجل ۷ – حل نکردن مسائل شرعی ۸-...

مسیر حرکت ۱۴

مسیر حرکت در دنیا

حرکت انسان از دنیا به سمت آخرت به دو مسیر اصلی و فرعی تقسیم می‌شود که مسیر اصلی همان مسیر رحمانی و مسیر فرعی همان مسیر شیطانیست. مسیر رحمانی به بهشت و مسیر شیطانی به جهنم ختم می شود. پس...

مسیر هدایت و گمراهی ۰

مسیر هدایت و گمراهی

از آنجا که در این دنیای پر زرق و برق ، خواست خداوند از انسان رعایت تقوا و اخلاص است ، باید قبل از ورود به این دنیا ، ابزار لازم جهت رعایت تقوا و اخلاص را به او بدهد...