برچسب: فکر کردن

رفع استرس ۴

رفع استرس بوسیله جعبه نگرانی

یک تکنیک در رفع استرس وجود دارد تحت عنوان Worry Box یا (جعبه نگرانی). به اینصورت که شما یک جعبه مقوایی مثل یک جعبه کفش بیاورید و دربش را محکم چسب نواری بزنید. و بالای آن شکافی کوچک مثل صندوق...

بی اعتنایی به وسوسه ۱۵

کنترل ذهن

بی اعتنایی به شیطان یعنی اصلا اجازه ندهید شیطان ذهنتان را به بازی بگیرد. مثلا یک فکر در مورد آینده می‌آید، سریعاً باید بگویید آینده هنوز نیامده من در حال زندگی می‌کنم و آینده‌ام را به خدا می‌سپارم او وکیل...

تفكر ۹

نحوه استفاده درست از قوه تفکر و تعقل

روح انسان دارای قوه دارِکِه‌ی بسیار قوی است که از قوه تفکر جهت آباد کردن دنیای خویش استفاده می‌کند و شیطان نیز با چنین تفکری که فقط جهت آباد کردن دنیا باشد هیچ مشکلی ندارد و تنها آفت قوه تفکر...

جوانب کار ۱۲

جوانب کار

زمانی که انسان با مبارزه با دشمنان شناخت و معرفت (شیطان، نفس، دنیا، هوس) به پیروزی رسید می‌تواند نظرات خداوند را در تمامی امورات زندگی به راحتی پیاده کند.اما در اینجا باید به یک مسئله بسیار مهم اشاره بکنیم که...

استفاده از فکر ۶

چگونه می توان از قوه تفکر استفاد کرد

یک مبارز خوب باید مراقب باشد شیطان افکارش را مدیریت نکند. انسان بوسیله قوه تفکر است که می‌تواند به خدا نزدیکتر شود. انسان نباید روی وسوسه های شیطان فکرکند؛ زیرا نتیجه این فکر کردن، دورشدن از خداست. یک مبارز راه...

سوءظن ۱۲

چگونه انسان دچار سوءظن می شود

یکی دیگر از راه‌های تخریب شیطان که بسیار هم کاربردیست، سوءظن می‌باشد که مقدمه آن کنجکاوی و گمان بد است. در اینجا هر چه نفس و شیطان قوی‌تر باشند امراض فوق انسان را بیشتر تخریب می‌‌کنند برای جلوگیری از تخریب...