برچسب: عقل سالم

مدیریت بحران انسان ۱۲

ستاد مدیریت بحران انسان

همان طور که هر شهری مدیریت بحران دارد، هر انسانی نیز در درون خود مدیریت بحران دارد؛ چون انسان در طول زندگی درگیر حوادث متعددی است که اگر آنها را مدیریت نکند دچار بحران می‌شود و شیطان که دشمن قسم...

عقل ۱۱

جایگاه عقل

راه رهایی انسان از زندگی حیوانی و هلاکت بار دنیایی، ورود به محور انسانیت و شاهراه فهم و شعوریست که پلیس راهش عقل می‌باشد. عقل سالمی که وظیفه اش جلوگیری از بیشعوریها و نفهمی‌ها در شاهراه فهم و شعور می‌باشد...

عقل سالم و عقل خراب ۲۳

عقل خراب یا عقل سالم‌

تمام شریان‌های حیاتی بدن، وابسته به قلب است. وظیفه قلب پمپاژ خون به بخش های مختلف بدن است. اگر قلب از کار بیفتد پس از دقایقی سایر اعضای بدن نیز از کار خواهد افتاد. حیات روح انسان نیز وابسته به...