برچسب: عدم معرفت

بی تفاوتی ۰

بی تفاوتی

خداوند، انسان را موجودی اجتماعی، اهل تعاون و مرتبط با سایر انسان ها خلق نموده است. همه دستورات اسلام چه فردی و چه اجتماعی برای سلامت جامعه و به تکامل رسیدن همه انسانهاست؛ چراکه رفتار کلی جامعه به تبعیت اکثریت...

معرفت یا دینداری ۶

معرفت یا دینداری

معرفت حاصل دینداری صحیح است. کسی که تمام گفتار، افکار و رفتارش در چهارچوب دین و طبق نظر پروردگار باشد در سایه عمل به فرامین دینی، معرفت نیز نصیبش خواهد شد. دینداری نه به زیادی نماز، ذکر و عبادت است...

خجالت ۶

از خجالت آب شدم

یه حدیث قدسی هست که آدمو ازخجالت آب میکنه… الله تعالی عزوجل: یا مطلقا فی وصالنا، ارجع. و یا محلفا علی هجرنا، کفر. انما ابعدنا ابلیس لانه لم یسجد لک، فواعجبا، کیف صالحته و هجرتناای کسی که وصال ما را...

شناخت و معرفت ۴

شناخت و معرفت

شناخت و معرفت انسان حرف اول را در میزان اطاعت از خداوند می‌زند.هر چه شناخت و معرفت بیشتر باشد انسان بیشتر کار به نظرات خداوند دارد تا خودش؛ چرا که طبق نظر خود زندگی کردن را در نهایت نابودی می‌داند....

هیئت عاشقان امامت و ولایت- دید آخرتی ۴

نوع دید انسان در دنیا باید چگونه باشد

هر کس به هر اندازه به خداوند نزدیکتر شود به همان اندازه برای خداوند هزینه می‌هد.  عدم شناخت، نداشتن معرفت کافی، حب دنیا، حرص و طمع باعث می‌شود انسان کمتر برای آخرتش هزینه کند. بعضی از انسانها شاید بتوانند مقداری از دنیایشان...