برچسب: شناخت حق

حق و باطل ۴

تشخیص حق از باطل

کسانی که می‌خواهند فریب شیطان درونشان را نخورند و به باطل نپیوندند باید ابتدا درونشان را‌پاک کنند. چون این درون پاک است که حق از باطل را تشخیص می‌دهد. علاوه بر درون پاک، قرائن و شواهد (اثرات حق) از اصلی...

ظاهر بین ۲۰

ظاهر بین چه کسی است؟

اولین کسی که ظاهربین بود و گول ظاهر خودش را خورد، شیطان ملعون بود. چون به ظاهر انسان نگاه کرد و خود را برتر از او دانست و به علت ظاهر بینی، خود پرست گردید و با فرمان خداوند مخالفت...

دیدن خدا ۱۷

چرا انسان قادر به دیدن خدا نیست؟

برای پاسخ به این سؤال باید استدلال‌های عقلی و منطقی را بررسی نمود.انسان موجودی عاقل، هوشمند و صاحب قوه تفکر است که فطرتاً مشتاق به لقاء خداوند است و این نیاز را خود خدا در وجود او قرار داده است....

راه شناخت حق ۱۴

راه شناخت حق

انسان اگر می‌خواهد حق را بشناسد نباید بُعد حیوانیش را قوی کند.قوی شدن بُعد حیوانی یعنی قوی شدن دشمنان خدا (نفس، شیطان، دنیا) و اینها هستند که نمی‌گذارند انسان حق را بشناسد. برای اینکه این اتفاق نیفتد انسان باید در...

خدا ۱۴

دنیا وسیله رسیدن به خدا

دنیا مانند سراب است هر چه برای رسیدن به آن تلاش کنیم فایده‌ای ندارد. چون دنیا وسیله‌ای بیش برای رسیدن به خداوند وبهشت جاوید نیست. در این دنیا هر آنچه وجود دارد محدود و از بین رفتنی است و چیزی...

شناخت و معرفت ۲۴

شناخت و معرفت

شناخت و معرفت انسان حرف اول را در میزان اطاعت از خداوند می‌زند.هر چه شناخت و معرفت بیشتر باشد انسان بیشتر کار به نظرات خداوند دارد تا خودش؛ چرا که طبق نظر خود زندگی کردن را در نهایت نابودی می‌داند....

شناخت خدا ۲۲

مراحل شناخت حق

۱- اعتماد به خداوند و کمک خواستن از خدای حکیم با این دید که هدایت و گمراهی بدست اوست. ٢- توسل به اهلبیت(ع) برای پیدا کردن یک راهنمای مهذب، با تجربه و با خدا برای شناخت حق و عمل به...