برچسب: سوءظن

خواب شیطانی ۱۸

شیطان به هر وسیله‌ای در صدد تخریب انسان

آنچه در خواب یا بیداری برای انسان اتفاق می‌افتد بیشتر جهت امتحان و آزمایش اوست. یادتان باشد شیطان اجازه دارد در خواب انسانهای گنهکار هم وارد بشود پس به خواب‌های شیطانی اعتنا نکنید. اگر خواب خوب دیدید، خدا را شکر...

سوءظن ۱۹

چگونه انسان دچار سوءظن می شود

یکی دیگر از راه‌های تخریب شیطان که بسیار هم کاربردیست، سوءظن می‌باشد که مقدمه آن کنجکاوی و گمان بد است. در اینجا هر چه نفس و شیطان قوی‌تر باشند امراض فوق انسان را بیشتر تخریب می‌‌کنند برای جلوگیری از تخریب...

آفاق- مقدمه سوءظن نکردن ۳۳

مقدمه سوءظن نکردن

مقدمه سوءظن نکردن: ۱) کنجکاوی در کار دیگران نکردن. ۲) به شیطان اعتنا ننمودن و منفی بافی را کنار گذاشتن. ۳) ۷۵محمل خوب در نظر گرفتن. ۴) غیرت و تعصب بیجا نداشتن. ۵) وسوسه های شیطان در خصوص سوء ظن...