برچسب: ذهن مشغول

رهایی ذهن ۴

چگونگی تسلط شیطان بر ذهن و رهایی از آن

انسان برای این‌که بتواند همواره در مسیر هدایت گام بردارد باید ذهنش همیشه به خدا مشغول باشد تا بدین شکل توفیق پیدا کند در تمامی امورات زندگی‌اش نظرات خداوند را پیاده نماید. اما شیطان که دشمن قسم‌خورده انسان‌هاست تمام تلاشش...

پرنده ها - مشغولیت ذهنی ۱۴

چگونگی باز شدن پرونده در ذهن

زمانی که انسان به وسوسه های شیطان درباره هر موضوعی اعتنا می‌کند در ذهنش پرونده‌ای باز می‌‌شود که تا پروندها بسته نشود شیطان دست از سر انسان بر نمی‌دارد تا به اهدافش برسد. متاسفانه در این حالت، انسان بعلت وسوسه...

عقل سالم و عقل خراب ۲۲

عقل خراب یا عقل سالم‌

تمام شریان های حیاتی بدن، وابسته به قلب است. وظیفه قلب پمپاژ خون به بخش های مختلف بدن است. اگر قلب از کار بیفتد پس از دقایقی سایر اعضای بدن نیز از کار خواهد افتاد. حیات روح انسان نیز وابسته...

ذهن پاک ۲۱

ذهن پاک یا ذهن آلوده

ذهن در اصطلاح ظاهری همان مغز فیزیکی انسان است که در آن همه چیز پردازش می شود و بعد ، از آنجا فرمان به اعضای بدن صادر می گردد؛ اما در اصطلاح عرفان، ذهن همان قوه دارِکه‌ی روح می باشد...