برچسب: دنیا

شمش طلا معدن طلا ۴

ثروت در کدام معدن است معدن طلای دنیایی یا طلای آخرتی؟

خداوند عالم در معادن دنیا فقط یک معدن طلا خلق نمود و ظاهر مابقی معادن را جهت امتحان و آزمایش بندگانش زینت داد.معمولا سرمایه داران دنیایی، طلا را اصلی ترین سرمایه خود می‌دانند و دست یابی به یک معدن طلا...

مسافر ۲

من یک مسافرم

انسان باید یک سری عوالم تو در تو را طی کند تا به عالم آخرت برسد.او در عالم دنیا مسافر عالم‌ آخرت است، چه بخواهد چه نخواهد همه باید سفر کنند و هیچ کس هم زمان سفرش را به عالم...

چراغ راهنمایی ۶

حرکت صحیح انسان در دنیا

در عالم دنیا برای کنترل حر کت خودروها چراغ راهنما نقش اساسی ایفا می‌کند که اگر نباشد هرج و مرج ایجاد می‌گردد. خداوند ناظم نیز در عالم دنیا برای حرکت مخلوقاتش چراغ راهنمای ویژه گذاشته است تا انسان دچار سرگردانی...

معیشت تنگ ۴

معیشت تنگ

اعراض از یاد خدا، موجب سختی معیشت می‌شود: «هرکس از یاد من رویگردان باشد به زندگی سخت مبتلا می گردد».(سورۀ طه/آیۀ۱۲۴) معیشت سخت تنها به خاطر این نیست که انسان درآمد اندک دارد یا فقر بر او مستولی شده است....

نجات از دنیا ۶

راه نجات از دنیا

خداوند در قرآن و کلام معصومین (علیهم السلام) دشمنان خودو بشریت (شیطان، نفس، دنیا) را کاملا معرفی کرده و راه مخالفت با آنها را بیان نموده و تبعات اطاعت از آنان را نیز فرموده است و بیشتر تاکید به مبارزه...

لقد خلقنا الانسان فی کبد ۲

دنیا محل سختی ها و گرفتاری هاست

قرآن کریم می‌فرماید: «همانا انسان را در سختی ها آفریدیم». واقعیت این است که دنیا محل سختی‌ها و بلاهاست البته این بلاها، دارای هدف و معنا هستند، اگر بی هدف و معنا بودند، آزار دهنده می‌شدند. ما انتظارمان از زندگی،...

بهشت و جهنم دنیا ۸

دنیا بهشت کافر و جهنم مؤمن است

در روایات آمده دنیا بهشت کافر و جهنم مؤمن است.‌روی همین حساب خداوند عزوجل علم‌ دنیایی را بیشتر به کفار داده تا به مؤمنین، و از جایی که آخرت بهشت مؤمن است علم آخرتی را فقط به مؤمنین داده است؛...

امتحان و آزمایش الهی ۴

دنیا محل امتحان و آزمایش

دنیا با تمام تلخی ها و شیرینی هایش میدان امتحانی بیش نیست که یک طرف عقل با لشکریانش و طرف دیگر جهل با لشکریانش هستند. این دو سپاه حق و باطل مدام با یکدیگر در ستیزند. در تمام ساعات شبانه...

هدف و اراده انسان ۲

هدف و اراده انسان در دنیا

انسان موجودی توانمند و پویاست. اگر بخواهد و اراده کند با کمترین امکانات می‌تواند بزرگترین کارها را انجام دهد خواستن توانستن است. بگو می توانم تا بتوانی. اگر به هدفتان ایمان داشته باشید، اراده قوی هم در پی آن خواهد...