برچسب: خواب غفلت

غفلت در آخر الزمان ۳۳

غفلت در آخر الزمان

انسان موجودی فراموشکار است و همواره نیاز به تذکر و تنبه دارد.از عوارض زندگی مادی دنیا، فراموش کردن مقصد حقیقی و مشغول شدن به ظواهر و چشم اندازهای دنیوی است. مگر اینکه بارقه‌ی رحمت به این انسان غافل روی آورد...

آفاق- امان از خواب غفلت ۱۲

امان از خواب غفلت

کسانی که با هیچ موعظه‌ای بیدار نمی‌شوند و در خواب غفلت فرو رفته‌اند مردگانی هستند در میان زندگان جسمشان تحرک دارد اما انگار فطرتشان مرده است. روشی که شیطان برای اینگونه افراد در نظر می‌گیرد مانند یک شکارچی ماهری است...