برچسب: حب دنیا

بهشت و جهنم دنیا ۸

دنیا بهشت کافر و جهنم مؤمن است

در روایات آمده دنیا بهشت کافر و جهنم مؤمن است.‌روی همین حساب خداوند عزوجل علم‌ دنیایی را بیشتر به کفار داده تا به مؤمنین، و از جایی که آخرت بهشت مؤمن است علم آخرتی را فقط به مؤمنین داده است؛...

لقد خلقنا الانسان فی کبد ۲

دنیا وسیله هدایت یا محل عیش ونوش

خلقت دنیا به گونه ای است که هیچ عیش و نوشی در آن بدون درد و ناراحتی نیست، می دانید چرا؟؟چون دنیا محل گذر است و قرار نیست در این گذرگاه همواره شاد و خوش باشیم. اگر شادی با غصه...

عشق واقعی - عشق به خدا ۶

عشق واقعی یا عشق مجازی

عجب از کار بعضی انسان‌ها! چه زود عاشق غیر خدا می‌شوند! این همه صفات خوب خدا، کلی پیامهای عاشقانه بوسیله احادیث قدسی و… آیا شایسته است انسان‌ها فریب غیر او را بخورند؟! بعضی از انسان‌های پست و فرومایه متاسفانه با...

هیئت عاشقان امامت و ولایت- مراتب دوستی دنیا ۶

مراتب دوستی دنیا

دوستی دنیا سه مرتبه دارد: مرتبه اول: آن‌که جز دوستی دنیا و علاقمندی به آن‌چه در آن است، علاقه‌ی دیگری در دل انسان نباشد و جز خواسته‌‌های مادّی خواسته‌ای نداشته باشد؛ و خدا و آخرت را موهوم و خرافه پندارد...

هیئت عاشقان امامت و ولایت- حب دنیا دوستی دنیا ۰

حبّ دنیا (دوستی دنیا)

حبّ دنیا یا دوستی دنیا به معنای علاقه به هر چیز و هر کسی است که متعلق به این دنیا باشد و آن می‌تواند شامل هر چیزی مانند مال، فرزند، مقام،… و حتی یک انگشتر یا یک تسبیح باشد. برای...

هیئت عاشقان امامت و ولایت- مقدمه مهار دنیا ۰

مقدمه مهار حب دنیا

۱- به ضرورت از دنیا استفاده کردن در خرید مسکن باید مسکنی بخرید که در آن تفاخر نباشد مهم نیست بزرگ باشد یا کوچک مهم این است انسان علاقه به آن پیدا نکند . باید به یک نکته مهم خوب...

هیئت عاشقان امامت و ولایت- دید آخرتی ۴

نوع دید آخرتی یا..

هر کس به هر اندازه به خدا نزدیک شود به همان اندازه برای خدا هزینه می کند .  عدم شناخت ،  نداشتن  معرفت کافی ، حب دنیا و حرص و طمع باعث می شود انسان کمتر برای آخرتش هزینه کند...