برچسب: توسل به اهل بیت

تسخیر قلعه دل بوسیله دشمن ۶

تسخیر قلعه دل بوسیله دشمن

تسخیر هر قلعه ای از بیرون بوسیله دشمن بیرونی بسیار مشکل است؛ اما هرگاه قلعه‌ای از درون دشمن داشته باشد به راحتی می‌توان آن راتسخیر نمود. اگر انسان مراقب دشمن درون قلعه اش نباشد دشمن درون می‌تواند درب قلعه را...

ظریح امام حسین ۱۳

چرا باید توسل کنیم؟

در زندگی دنیا گاه پیش می‌آید انسان با دوستی بارها قهر می‌کند و آن دوست هم بارها او را می‌بخشد. اما آن‌قدر این کار تکرار می‌شود که دیگر آن دوست خسته شده و قصد می‌کند به کلی این ارتباط را...

کشتی نجات ۱۲

سفینه النجاه

دنیا محل گذر است و انسان در آن مسافر است. مسافری که باید برای سفر آخرت آماده شود روی همین حساب، مسافر روزها و ماه ها و سال ها بود که چمدان می‌بست. هی هفته ها را تا می‌کرد و...

شناخت خدا ۱۴

مراحل شناخت حق

۱- اعتماد به خداوند و کمک خواستن از خدای حکیم با این دید که هدایت و گمراهی بدست اوست. ٢- توسل به اهلبیت(ع) برای پیدا کردن یک راهنمای مهذب، با تجربه و با خدا برای شناخت حق و عمل به...