برچسب: تفکر

تفكر ۴

نحوه استفاده درست از قوه تفکر و تعقل

روح انسان دارای قوه دارِکِه‌ی بسیار قوی است که از قوه تفکر جهت آباد کردن دنیای خویش استفاده می‌کند و شیطان نیز با چنین تفکری که فقط جهت آباد کردن دنیا باشد هیچ مشکلی ندارد و تنها آفت قوه تفکر...

انسان معیوب ۶

رمز موفقیت انسان معیوبی که قصد سالم شدن را دارد در چیست؟

در ابتدای بحث باید انسان معیوب را خوب شناخت تا به وظیفه انسان معیوبی که قصد دارد سالم گردد پرداخته شود. انسان معیوب چه کسی است؟به انسانی معیوب گفته می‌شود که تمام امورات زندگیش طبق نظر نفس، دنیا و یا...

جوانب کار ۲

جوانب کار

زمانی که انسان با مبارزه با دشمنان شناخت و معرفت (شیطان، نفس، دنیا، هوس) به پیروزی رسید می‌تواند نظرات خداوند را در تمامی امورات زندگی به راحتی پیاده کند.اما در اینجا باید به یک مسئله بسیار مهم اشاره بکنیم که...

در نظر گرفتن جوانب کار ۴

در نظر گرفتن جوانب کار

چون عالم دنیا محل امتحان و آزمایش است جوانب هر کاری یا مثبت است یا منفی و به این خاطر خداوند حکیم قوه تفکر و تعقل به انسان عطا نمود تا انسان براساس اختیارش در دنیا به آنچه مثبت است...

استفاده از فکر ۶

چگونه می توان از قوه تفکر استفاد کرد

یک مبارز خوب باید مراقب باشد شیطان افکارش را مدیریت نکند. انسان بوسیله قوه تفکر است که می‌تواند به خدا نزدیکتر شود. انسان نباید روی وسوسه های شیطان فکرکند؛ زیرا نتیجه این فکر کردن، دورشدن از خداست. یک مبارز راه...

هیئت عاشقان امامت و ولایت- فرق بین تعقل و تفکر ۲

تفاوت بین قوه تفکر و تعقل

در این نوشته به صورت ساده، کوتاه، روان و مختصر به شکلی قابل فهم برای همه فرق بین تفکر و تعقل توضیح داده می‌شود. در ادامه با ما همراه باشید… عقل انسان مانند حجت خدا و پیامبر درونی او برای...

هیئت عاشقان امامت و ولایت- قوه تفکر ۲

قوه تفکر

قوه تفکر: این نیروی خدادادی برای رسیدن به خدا می‌باشد چرا نباشد؟ وقتی که این نیرو از خودش است چرا نباید برای خودش خرج شود؟!  خداوند عزوجل این نیرو را داده تا انسان در میان زرق و برق دنیا بتواند خالقش...