برچسب: ترفندهای شیطان

خواب شیطانی ۱۵

شیطان به هر وسیله‌ای در صدد تخریب انسان

آنچه در خواب یا بیداری برای انسان اتفاق می‌افتد بیشتر جهت امتحان و آزمایش اوست. یادتان باشد شیطان اجازه دارد در خواب انسانهای گنهکار هم وارد بشود پس به خواب‌های شیطانی اعتنا نکنید. اگر خواب خوب دیدید، خدا را شکر...

هیئت عاشقان امامت و ولایت- ترفندهای شیطان ۴

ترفندهای شیطان

شیطان از یک سری ترفندها جهت تخریب نمودن، گمراه کردن و تسلط یافتن بر انسان استفاده می‌کند که عبارتند از: تشویق به علم بدون تهذیب ‌یا تهذیب بدون علم تشویق به نداشتن راهنما تشویق به عبادت بدون اطاعت تشویق به...