برچسب: بلا

لقد خلقنا الانسان فی کبد ۱۶

دنیا محل سختی ها و گرفتاری هاست

قرآن کریم می‌فرماید: «همانا انسان را در سختی ها آفریدیم». واقعیت این است که دنیا محل سختی‌ها و بلاهاست البته این بلاها، دارای هدف و معنا هستند، اگر بی هدف و معنا بودند، آزار دهنده می‌شدند. ما انتظارمان از زندگی،...

بیمه الهی ۱۲

بیمه الهی

بیمه دولتی بیمه‌ای است که اگر اتفاقی بیافتد آن را تا حدی جبران می‌کند (البته در مواردی قابل جبران نیست) یعنی آن را رفع می‌کند، که اگر اتفاقی افتاد ما را حلال کن و کمکی به تو می‌کنیم. ولی بیمه...

بلا و امتحان و آزمایش ۱۸

بلا برای مؤمن و غیر مؤمن

هر چه بلا در عالم دنیا بر سر انسانها می‌آید به خاطر اعمال خوب و بدشان می‌باشد که از طرف خداوند باید مدیریت شود. پس زمانی که انسان گرفتار بلا گردید باید اعمال خود را مورد بررسی قرار دهد تا...