برچسب: بصیرت

غفلت در آخر الزمان ۳۳

غفلت در آخر الزمان

انسان موجودی فراموشکار است و همواره نیاز به تذکر و تنبه دارد.از عوارض زندگی مادی دنیا، فراموش کردن مقصد حقیقی و مشغول شدن به ظواهر و چشم اندازهای دنیوی است. مگر اینکه بارقه‌ی رحمت به این انسان غافل روی آورد...

صادق شیرازی - شیعه انگلیسی ۰

آنچه باید در مورد تشیع انگلیسی بدانید

هر آنچه باید در مورد تشیع انگلیسی بدانید. اینکه سرکرده جریان شیعه انگلیسی کیست و چگونه تفکراتی دارند؟ پس از شیوع ویروس کرونا، تمامی مراجع شیعه از جمله رهبر انقلاب اسلامی، توصیه اکید به رعایت بهداشت دارند و هر اقدامی...