برچسب: انرژی مثبت

قانون زندگی ۸

ده قانون زندگی

قانون یکم: به شما جسمی داده می‌شود. چه جسمتان را دوست داشته یا از آن متنفر باشید، باید بدانید که در طول زندگی در دنیای خاکی با شماست. قانون دوم: در مدرسه‌ای غیر رسمی و تمام وقت نام‌نویسی کرده‌اید که...

خوش بین ۱۳

سخنان پند آموز ۱

آیا وقتی به سختیهای زندگی بر می‌خوری شروع به نق زدن میکنی؟! تابحال فکر کردی زندگی بدون بالا و پایینها هیچ معنی‌ای نداره؟ تا حالا تو عمرت شده از خدا تشکر کنی؟ یا همه‌اش در حال نق نق کردن بودی...

موفقیت ۴

سخنان پندآموز و انرژی بخش

هرگز تسلیم نشوید، امروز سخت است و فردا شاید سخت تر، اما پس فردا حتما روز روشنی برای تان خواهد بود **مکث کن، نفس بکش، اگر باید گریه کنی اینکارو بکن، ولی هیچ وقت نا امید نشو و به راهت...

در نظر گرفتن جوانب کار ۹

جوانب کار

چون عالم دنیا محل امتحان و آزمایش است جوانب هر کاری یا مثبت است یا منفی و به این خاطر خداوند حکیم قوه تفکر و تعقل به انسان عطا نمود تا انسان براساس اختیارش در دنیا به آنچه مثبت است...