برچسب: انرژی مثبت

در نظر گرفتن جوانب کار ۴

جوانب کار

چون عالم دنیا محل امتحان و آزمایش است جوانب هر کاری یا مثبت است یا منفی و به این خاطر خداوند حکیم قوه تفکر و تعقل به انسان عطا نمود تا انسان براساس اختیارش در دنیا به آنچه مثبت است...

نامه ای از خدا ۹

نامه‌ ای از سوی پروردگار به همه انسانها

سوگند به روز، وقتی که نور میگیرد و به شب، وقتیکه آرام میگیرد، که من نه تو را رها کرده‌ام و نه با تو دشمنی کرده‌ام. (ضحی ۱-۲) افسوس که هرکس را بسوی تو فرستادم تا به تو بگویم دوستت...