برچسب: اطاعت

معرفت یا دینداری ۶

معرفت یا دینداری

معرفت حاصل دینداری صحیح است. کسی که تمام گفتار، افکار و رفتارش در چهارچوب دین و طبق نظر پروردگار باشد در سایه عمل به فرامین دینی، معرفت نیز نصیبش خواهد شد. دینداری نه به زیادی نماز، ذکر و عبادت است...

شایستگی ۱۰

شایستگی

اگر حضرت آدم از بهشت رانده شد بعلت کم شدن شایستگیش در بهشت بود. پس برای رفتن به بهشت شایستگی انسان باید به اندازه‌ای باشد که لیاقت ورود به آن را پیدا کند. هر چه انسان فرمانبردارتر باشد شایستگیش برای...

اطاعت از حق ۸

اطاعت از حق

انسان‌ها، مطیع امرخداوند عزوجل نمی‌شوند مگر از راه جهاد با نفس‌اماره، او مضرترین دشمن، پر بلا هلاکت‌آور و پرشهوت می‌باشد. در سوره نازعات،آیات ۳۷ تا ۴۱ آمده: هرکس که طغیان کرد و زندگی دنیا را برگزید، جهنم جایگاه اوست، اما...