وب‌سایت آفاق

آفاق- مقدمه توبه نصوح ۱۴

مقدمه توبه نصوح

۱) راضی نبودن از وضعیت بد کنونی خود. ۲) توسل زیاد به اهلبیت (ع) جهت دستگیری. ۳) حل و فصل کردن مسائل شرعی (نماز قضا، روزه قضا، حق الناس و … به یک نکته مهم خوب توجه کنید اگر مسائل...