هیئت عاشقان امامت و ولایت

قانون زندگی ۸

ده قانون زندگی

قانون یکم: به شما جسمی داده می‌شود. چه جسمتان را دوست داشته یا از آن متنفر باشید، باید بدانید که در طول زندگی در دنیای خاکی با شماست. قانون دوم: در مدرسه‌ای غیر رسمی و تمام وقت نام‌نویسی کرده‌اید که...

خوش بین ۱۱

سخنان پند آموز ۱

آیا وقتی به سختیهای زندگی بر می‌خوری شروع به نق زدن میکنی؟! تابحال فکر کردی زندگی بدون بالا و پایینها هیچ معنی‌ای نداره؟ تا حالا تو عمرت شده از خدا تشکر کنی؟ یا همه‌اش در حال نق نق کردن بودی...

خدا ۱۴

علاقه انسان به غیر خدا و دلیل آن

خداوند عالم‌ که سرچشمه خوبیهاست در عالم دنیا به انسانهایی که سرشتشان خوب باشد به هر اندازه که صلاح بداند خوبی هدیه می‌دهد تا مانند ستارگان در آسمان باشند؛ اما خداوند حکیم در عالم دنیا تمام خوبیها را یک جا...

مسیر هدایت و گمراهی ۱۳

انسان ما بین دو مسیر هدایت و گمراهی

نفس انسان ما بین دو مسیر هدایت و گمراهی قرار دارد. چراغ مسیر هدایت برای عدم نفوذ شیطان قرمز و چراغ مسیر گمراهی برای نفوذ شیطان سبز می‌باشد. هرگاه چراغ قرمز روشن شود چراغ سبز خاموش می‌شود و یا بالعکس....

باطن انسان ۱۴

صورت باطنی انسان‌ها

صورت باطنی افراد وابسته به اعمال و نیات آنها در دنیاست. انسان با عملی که مرتکب می شود یا باطنش را سیاه ، تاریک، زشت و بدمنظر می‌کند یا اینکه آن را نورانی و به زیباترین صورتها نقاشی می‌کند. در...

فطرت وغریزه ۱۱

نیازهای فطری و نیازهای غریزی انسان

همانگونه که غریزه انسان نیازهای جسم از قبیل خوردن، آشامیدن، خوابیدن ‌و … را متذکر می‌شود، فطرت انسان نیز نیازهای روح که عبادت و اطاعت می‌باشد را به انسان متذکر می‌شود. خداوند در قرآن می‌فرماید: پس روی خود را متوجه...

پاسخ به شبهات ۲

انتخاب و عمل به دین با زور و اجبار

شبهه و متن انحرافی: ما نسل پرسشگری نبودیم. یعنی به ما یاد ندادن که سوال بپرسیم. اونچه که به عنوان ارزش به خوردِ ما دادن، پیروی کردن و چشم گفتن بوده. دختر/پسرِ حرف گوش کنی بودن. یه نگاهی به خودم...