دسته: پیامهای ویژه

هیئت عاشقان امامت و ولایت- دین مهمتر از جان ۶

دین مهمتر از جان

آیا خدا ارزش ندارد انسان برای جلب رضایش که همان عمل کردن به دینش می‌باشد با تمام وجود به دین خدا عمل کند؟! آیا تمام بدبختیهای نظام اسلامی همین عمل نکردن به دین نیست؟! همان دینی که برای امام حسین (ع) آنقدر با ارزش بود که خودش و عزیزانش...

۷

بیرون آمدن از جهل

زمانی که انسان از جهلش بیرون می آید و پا در راه حق می‌گذارد  مانند کودکی است که تازه متولد شده است خداوند عزّوجل او را در آغوش می‌گیرد و پستانِ حق را در دهانش می‌گذارد تا به مرور زمان...

هیئت عاشقان امامت و ولایت- بسوی هدایت ۸

بسوی هدایت

از آنجا که نقش استاد و راهنما در تهذیب نفس و سیر و سلوک الی الله، بسیار تعیین کننده است و عارفان تأکید فراوانى بر آن کرده ‏اند؛ بدون داشتن استاد، قدم نهادن در این مسیر، آفت‏های زیادی را براى...

هیئت عاشقان امامت و ولایت-انسان، باغبان هوشیار ۹

انسان، باغبان هوشیار

زمانی که خداوند به انسان مرحمت  می‌کند و اجازه فرمایی می‌نماید بذرهای خوب در سرزمین دل کاشته شود، انسان باید مانند یک باغبان هوشیار از این بذرها محافظت کند تا به خوبی رشد کنند و نتیجه تلاشش را در آخرت ببیند. ...

۱۷

اعمال انسانها بستگی به افکارشان دارد

اعمال انسانها بستگی به افکارشان دارد. افکار خوب باشد، اعمال خوب، افکار بد باشد اعمال بد. افکار انسان مانند بشکه‌ای است که اگر در آن کثافت ریخته شود از آن کثافت بیرون می‌آید و اگر آب پاک و گوارا ریخته...

هیئت عاشقان امامت و ولایت- روشنایی درون ۱۲

انسان نیاز به روشنایی درون دارد تا بتواند راه سعادت را پیدا کند

اگر انسان را مانند یک فانوس بدانید نفت آن  ایمان و فیتیله‌اش قلب اوست. برای روشن کردن فانوس همان طور که نیاز به سوخت و فیتیله تمیز می‌باشد برای روشن کردن فانوس وجود نیز به ایمان و قلب پاک نیاز...

هیئت عاشقان امامت و ولایت- دید آخرتی ۱۶

نوع دید انسان در دنیا باید چگونه باشد

هر کس به هر اندازه به خداوند نزدیکتر شود به همان اندازه برای خداوند هزینه می‌هد.  عدم شناخت، نداشتن معرفت کافی، حب دنیا، حرص و طمع باعث می‌شود انسان کمتر برای آخرتش هزینه کند. بعضی از انسانها شاید بتوانند مقداری از دنیایشان...

هیئت عاشقان امامت و ولایت- مقدمه توبه نصوح ۱۲

مقدمه توبه نصوح

۱) راضی نبودن از وضعیت بد کنونی خود. ۲) توسل زیاد به اهلبیت (ع) جهت دستگیری. ۳) حل و فصل کردن مسائل شرعی (نماز قضا، روزه قضا، حق الناس و … به یک نکته مهم خوب توجه کنید اگر مسائل...