دسته: آیات و روایات

پرسش و پاسخ دینی ۱۳

بررسی روایت ۷۳ فرقه شدن مسلمانان

پرسش: لطفاً بفرمائید که چند مکتب عقیده‌ای در اسلام وجود دارد؟ در این زمینه به حدیثی برخورد کردم که بیان داشت: روزی خواهد آمد که مسلمین به ۷۳ فرقه تقسیم می‌شوند. آیا این حدیث صحت دارد؟ لطفاً در خصوص موارد...