دسته: متفرقه

دل آلوده ۶

از آلودگی قلب بترسید

خانه قلب اگر بخواهد تجلی گاه نیّت صادقانه گردد، باید از تمام این گناهان پاک شود، قلب آلوده به این گناهان، قدرت بر نیّت صادقانه ندارد؛ عُجْب، ریا، حسادت، تکبّر، سوءظن، بخل‌ و … چگونه می‌تواند نیّت صادقانه داشته باشد؟...

خشت اول- تقوا ۴

بنای خانه، بر اساس تقوا

قرآن کریم در سوره‌ی توبه می‌فرماید: کسی که بنیاد کار خود را بر پایه تقوا و خشنودی خدا نهاده بهتر است یا کسی که بنای خود را بر لب پرتگاهی مشرف به سقوط پی ریزی کرده و با آن در...

دو قلب ۱۰

آیاممکن است زن دوقلب داشته باشد؟

بله این موضوع را قرآن ثابت کرده است. درجلسه‌ای که عده زیادی ازدانشجو‌یان شرکت داشتند استاد از فصاحت و بلاغت و دقت قرآن سخن می‌گفت که اگر کلمه‌ای در آن جابجا شود کل معنی عوض می‌شود و مثلها می‌زد. دانشجویی...

عاقبت کار ۲

توجه به نهایت و عاقبت کار

مردی با اصرار بسیار از رسول اکرم صلّی الله و علیه و آله یک جمله به عنوان اندرز خواست، رسول اکرم صلّی الله و علیه و آله به او فرمود: «اگر بگویم به کار می بندی؟» عرض کرد: بلی یا...

نماز در مسجد ۶

حکایتی از توجه به خدا

مردی به شیخ مسجد گفت:من نمی‌خوام درمسجدحضور داشته باشم! شیخ گفت:می‌توانم بپرسم چرا؟ مرد جواب داد:چون یک عده را می‌بینم که دارند با گوشی صحبت می‌کنند، عده‌ای در حال پیامک فرستادن در حین دعا خواندن هستند، بعضی ها غیبت می‌کنند...

دیندار - اسلام ۶

برخی خصوصیات انسان دیندار از منظر امام صادق (ع)

امام صادق علیه السلام می‌فرمایند: آدمِ دیندار می‌اندیشد، و در نتیجه، آرامش او را فرا می‌گیرد و خود را کوچک و خوار می‌شمارد پس به فروتنى می‌گراید، قناعت می‌ورزد و به سبب آن [از مردم] بی‌نیاز می‌شود و به آنچه...

راز اختلاف نظرها ۱۲

راز اختلاف نظرها

یک عملی از یک شخص در یک محیط، در یک ساعت صادر می‌شود، دو نفر که این عمل را می‌بینند، یکی که با وی دشمن است آن عمل را بد می‌بیند و آن یکی که با وی دوست است، آن...

بیشعوری ۱۰

تفاوت بیشعور با احمق!

حقیقتش را که بخواهید احمق مجرم نیست، بیمار است…. یعنی: معمولاً احمق ها آگاهانه دست به حماقت نمی‌زنند خیلی از آن ها حتی فکر می‌کنند که خردمند و دانا هستند نه احمق! احمق ها بیشتر از آنکه موجب تنفر بشوند،...