دسته: سیاسی اجتماعی

نفوذ آمریکا ۴۱

پروژه نفوذ دشمن و نقشه کثیف آن

طرح انتشار ویروس کرونا در جهان حدودا ۲ ماه قبل (دی ماه ۱۳۹۸) ترامپ گفت : ۵۲ نقطه در ایران از جمله مراکز فرهنگی را می‌زنیم. حالا بعد از دو ماه نماز جمعه ها تعطیل دانشگاه ها تعطیل مدارس تعطیل...