نویسنده: مدیر سایت

مشغولیت ذهن ۱۶

چگونه می توان ذهن خود را از صبح تا شب به خدا مشغول کرد ؟

یکی از مهمترین عوامل مشغول شدن ذهن به غیر خدا، موافقت با دشمنان خدا (شیطان، نفس، هوس و دنیا) می‌باشد. هر چه میزان موافقت با دشمنان خدا بیشتر شود ذهن انسان کمتر بیاد خدا می‌افتد و هر چه میزان مخالفت با ...

آفاق- مقدمه توبه نصوح ۱۴

مقدمه توبه نصوح

۱) راضی نبودن از وضعیت بد کنونی خود. ۲) توسل زیاد به اهلبیت (ع) جهت دستگیری. ۳) حل و فصل کردن مسائل شرعی (نماز قضا، روزه قضا، حق الناس و … به یک نکته مهم خوب توجه کنید اگر مسائل...