نویسنده: مدیر سایت

تلاش و کوشش ۴

ضرورت تلاش و کوشش

انسان برای آنکه از گوهر وجود خویش استفاده کند و به اهداف بزرگ و ارزشمند برسد، باید به کار و کوشش بپردازد و در این زمینه کوتاهی نکند. مردان بزرگ و شخصیت های ارزنده‌ای که نام آنان، صفحات تاریخ را...

توکل بر خدا ۶

توکل

توکل عبارت است از باور انسان ها به این که خداوند در همه حال لطف و رحمت خود را شامل همه موجودات بخصوص انسان ها خواهد داشت. در چنین شرایطی، شخص اعتماد دارد که حوادث و بحران‌های زندگی نه تنها...

توفیق ۱۲

توفیق

خداوند به همه انسانها توفیق حرکت به سوی خودش را عطا کرده یعنی ابزار حرکت به سوی خود را در وجود همه قرار داده است و این ابزار همان توفیق از جانب خداست. اما متأسفانه این اعمال بد خود انسانهاست...

ماه رمضان ۰

ماه مبارک رمضان

رمضان ماه بندگی و راز و نیاز با خداوند است و روزه گرفتن دهان، چشم، زبان و دیگر اعضا و جوارح بدن همه به خاطر تقرب به خدا و اطاعت از فرمان پروردگار هستی می‌باشد. در این ماه انسان باید...

ریا ۷

ریا و ریاکار

ریا خصلتی ناپسند است و گاهی چنان پنهان و آرام در وجود آدم رخنه می‌کند که خود انسان هم نمی‌فهمد و چه بسا، سالها عمل ریایی انجام دهد و تصور کند که برای خدا عمل کرده است. اخلاص و دوری...

غفلت ۴

غفلت

غفلت از موقعیت و جایگاه والای انسانی باعث می‌شود آدمی در مسیر گمراهی قرار گیرد. غفلت غفلت به معنای پیروی از خواسته‌های نفس می‌باشد. البته مراد از نفس در اینجا مجموعه غرایز و شهوت هاست و بی شک پیروی از...

عبرت ۸

عبرت گرفتن

حواسمان باشد که قبل از هر سخنی فکر کنیم بعد زبان‌باز کنیم؛ این از ویژگی‌های انسان مؤمن و عاقل است؛ ما باید قبل از هر چیزی درباره نتیجه کار یا حرفمان بیندیشیم حتی به‌اندازه چند لحظه. امیرمومنان علی علیه‌السلام در...

حسابرسی - قیامت ۱۰

حسابرسی

یکی از مهم‌ترین آموزه‌های وحیانی درباره معاد و قیامت، حسابرسی اعمال انسان است. حسابرسی در اصطلاح قرآنی به معنای رسیدگى خدا نسبت به گفتار، رفتار و کردار و حتّى نیّات، تصمیمات و ملکات درونى بندگان در روز قیامت است که...

دوراندیشی ۶

دور اندیشی

دور اندیشی یعنی وقتی که حق را شناختید و با حق همراه شدید، بدانید اگر مراقبه ومحاسبه نداشته باشید محبورید به دشمن حق (شیطان) گوش بدهید و گوش دادن به شیطان شک و سوء ظن به حق را در پی...