نویسنده: مدیر سایت

احادیث ایمان و مومن ۴

احادیث ایمان و مومن

رسول خدا صل الله علیه و آله: لا یجِدُ حلاوهَ الإیمانِ حتّى یؤمنَ بالقَدَرِ خیرِهِ و شرِّهِ. [آدمى] شیرینی ایمان را حس نمی‌کند، مگر زمانى که به خوب و بد تقدیر، ایمان آورد. (کنز العمّال : ۵۹۵) رسول خدا صل...

تواضع و فروتنی ۸

تواضع و فروتنی چیست؟

در مباحث مربوط به شخصیت شناسی یکی از شخصیت های پسندیده در جامعه فروتنی و تواضع است که نقاط مثبت زیادی دارد. یکی از فضیلت‌ها و صفاتی که در روانشناسی مثبت گرا دارایی مثبت تلقی می‌شود فروتنی است. در ادبیات...