بایگانی‌ ماهانه: دی ۱۳۹۹

راه شناخت حق ۱۲

راه شناخت حق

انسان اگر می‌خواهد حق را بشناسد نباید بُعد حیوانیش را قوی کند.قوی شدن بُعد حیوانی یعنی قوی شدن دشمنان خدا (نفس، شیطان، دنیا) و اینها هستند که نمی‌گذارند انسان حق را بشناسد. برای اینکه این اتفاق نیفتد انسان باید در...

احادیث دوستی و دشمنی ۲

احادیث دوستی و دشمنی

امام سجاد علیه السلام: از مصاحبت با فاسقان، بدکاران و آنان که آشکارا مرتکب معصیت می‌شوند، بپرهیز.(کتاب دوستی در قرآن و حدیث، ص ۲۸۳ح ۷۰۸) امام علی علیه السلام: برترین اعمال، ….. دشمنی با فاسقان است.(کتاب دوستی در قرآن و...