بایگانی‌ ماهانه: دی ۱۳۹۹

راه شناخت حق ۶

راه شناخت حق

انسان اگر می‌خواهد حق را بشناسد نباید بُعد حیوانیش را قوی کند.قوی شدن بُعد حیوانی یعنی قوی شدن دشمنان خدا (نفس، شیطان، دنیا) و اینها هستند که نمی‌گذارند انسان حق را بشناسد. برای اینکه این اتفاق نیفتد انسان باید در...

احادیث دوستی و دشمنی ۲

احادیث دوستی و دشمنی

امام سجاد علیه السلام: از مصاحبت با فاسقان، بدکاران و آنان که آشکارا مرتکب معصیت می‌شوند، بپرهیز.(کتاب دوستی در قرآن و حدیث، ص ۲۸۳ح ۷۰۸) امام علی علیه السلام: برترین اعمال، ….. دشمنی با فاسقان است.(کتاب دوستی در قرآن و...