بایگانی‌ ماهانه: تیر ۱۳۹۹

مراقبه و محاسبه ۱۹

مراقبه و محاسبه از دشمن

کسانی که اهل تزکیه و خودسازی نیستند نمی‌توانند مراقب افکار، گفتار و کردار نفسانی و شیطانی خود باشند پس به این دلیل نفس چنین افرادی از حالت بد به خوب یا بلعکس مرتب در حال تغییر است و زمانی که...

انسان معیوب ۱۶

رمز موفقیت انسان معیوبی که قصد سالم شدن را دارد در چیست؟

در ابتدای بحث باید انسان معیوب را خوب شناخت تا به وظیفه انسان معیوبی که قصد دارد سالم گردد پرداخته شود. انسان معیوب چه کسی است؟به انسانی معیوب گفته می‌شود که تمام امورات زندگیش طبق نظر نفس، دنیا و یا...

شمش طلا معدن طلا ۱۴

ثروت در کدام معدن است معدن طلای دنیایی یا طلای آخرتی؟

خداوند عالم در معادن دنیا فقط یک معدن طلا خلق نمود و ظاهر مابقی معادن را جهت امتحان و آزمایش بندگانش زینت داد.معمولا سرمایه داران دنیایی، طلا را اصلی ترین سرمایه خود می‌دانند و دست یابی به یک معدن طلا...

تاثیر دوست خوب و بد بر انسان ۱۴

تأثیر دوست خوب و بد بر انسان

دوست خوب و بد روی انسان اثر مثبت و منفی می‌گذارد. اگر انسان با دوست بد همراه شود، گمراه می‌شود و تا زمانی که این دوستی ادامه داشته باشد انسان ناگزیر باید دوست گمراه کننده را در تمامی امورات زندگی...

کشتی نجات ۱۳

سفینه النجاه

دنیا محل گذر است و انسان در آن مسافر است. مسافری که باید برای سفر آخرت آماده شود روی همین حساب، مسافر روزها و ماه ها و سال ها بود که چمدان می‌بست. هی هفته ها را تا می‌کرد و...

مسافر ۸

من یک مسافرم

انسان باید یک سری عوالم تو در تو را طی کند تا به عالم آخرت برسد.او در عالم دنیا مسافر عالم‌ آخرت است، چه بخواهد چه نخواهد همه باید سفر کنند و هیچ کس هم، زمان سفرش به عالم آخرت...

اهمیت جهاد اکبر ۱۱

اهمیت جهاد اکبر

شب زنده داری، خواندن نماز صبح و تا طلوع بیدار ماندن از ارکان جهاد اکبر و بسیار با اهمیت است، روی همین حساب پیامبر خدا(ص) بیدار ماندن تا طلوع آفتاب را از جهاد اصغر هم بالاتر می‌داند. همان طور که...

چراغ راهنمایی ۱۷

حرکت صحیح انسان در دنیا

در عالم دنیا برای کنترل حر کت خودروها چراغ راهنما نقش اساسی ایفا می‌کند که اگر نباشد هرج و مرج ایجاد می‌گردد. خداوند ناظم نیز در عالم دنیا برای حرکت مخلوقاتش چراغ راهنمای ویژه گذاشته است تا انسان دچار سرگردانی...

عقل ۱۵

جایگاه عقل

راه رهایی انسان از زندگی حیوانی و هلاکت بار دنیایی، ورود به محور انسانیت و شاهراه فهم و شعوریست که پلیس راهش عقل می‌باشد. عقل سالمی که وظیفه اش جلوگیری از بیشعوریها و نفهمی‌ها در شاهراه فهم و شعور می‌باشد...

مهار نفس ۲۱

مهار نفس

همان طور که رام کردن یک اسب وحشی نیاز به یکسری اقدامات دارد. برای رام کردن نفس نیز باید یک سری اقدامات انجام داد‌؛ چرا که تا اسب و نفس رام نشوند نمی‌توان از آنان استفاده نمود، اسب وحشی نمی‌گذارد...