بایگانی‌ ماهانه: فروردین ۱۳۹۹

سلام کردن در اسلام ۱۳

اخلاق اهلبیتی در سلام کردن و جواب آن

اخلاق اهلبیتی این است هر کس به شما گفت:“سلام” باید بگویید “علیکم السلام“؛ هرکس به شما گفت: “سلام علیکم” شما باید جواب سلام علیکم را با نیکویی جواب دهید، یعنی بگویید: “علیکم السلام و رحمه الله” اگر کسی گفت: “سلام...

دلتنگ امام زمان ۹

امام زمان علیه السلام دلتنگ شیعیانشان هستند!

امام زمان به این شدت دلتنگ شیعیانشان هستند ولی ما با او چه کرده ایم… 🔸قالَ سیدنا الصَّادِقُ صلوات الله علیه:‏ وَ اللَّهِ إِنِّی لَأُحِبُّ رِیحَکُمْ وَ أَرْوَاحَکُمْ وَ رُؤْیَتَکُمْ وَ زِیَارَتَکُمْ وَ إِنِّی لَعَلَى دِینِ اللَّهِ وَ دِینِ مَلَائِکَتِهِ...

مبارزه با نفس - جهاد با نفس ۲۴

جهاد با نفس

اهمیت جهاد با نفس اگر کسی خیال می‌کند بدون جهاد با نفس و مخالفت با هواهای نفسانی می‌تواند به مقامات روحانی و درجات اخروی برسد خیالی واهی و آرزویی باطل در سر پرورانده است؛ چراکه خداپرستی و هواپرستی ضد یکدیگرند...

رهرو آنست که آهسته و پیوسته رود ۱۸

عجله نداشتن در اصلاح

انسان نباید در راه اصلاح خود عجله داشته باشد؛ چراکه خراب شدن آسان ، اما اصلاح شدن سخت صورت می‌گیرد. رهرو آن نیست که گه تند و گهی خسته رودرهرو آنست که آهسته و پیوسته رود انسان در مسیر اصلاح...

استفاده از فکر ۱۵

چگونه می توان از قوه تفکر استفاد کرد

یک مبارز خوب باید مراقب باشد شیطان افکارش را مدیریت نکند. انسان بوسیله قوه تفکر است که می‌تواند به خدا نزدیکتر شود. انسان نباید روی وسوسه های شیطان فکرکند؛ زیرا نتیجه این فکر کردن، دورشدن از خداست. یک مبارز راه...

مبارزه با نفس ۲۵

راه های تخریب نشدن در مبارزه با نفس

یک مبارز برای اینکه بتواند به درستی حرکت کند، در مرحله اول باید انگیزه درونی کافی و وافی جهت رسیدن به هدف (خدا) داشته باشد تا بتواند در مرحله دوم مبارزه با بیرون، موفق عمل کند؛ چراکه امکان دارد وضعیتهایی...