بایگانی‌ ماهانه: اسفند ۱۳۹۸

پرنده ها - مشغولیت ذهنی ۱۵

چگونگی باز شدن پرونده در ذهن

زمانی که انسان به وسوسه های شیطان درباره هر موضوعی اعتنا کند در ذهنش پرونده‌ای باز می‌‌شود که تا پرونده بسته نشود شیطان دست از سر انسان بر نمی‌دارد و با القائاتش سعی می‌کند انسان را تخریب نماید تا به...

شایستگی ۱۱

شایستگی

اگر حضرت آدم از بهشت رانده شد بعلت کم شدن شایستگیش در بهشت بود. پس برای رفتن به بهشت شایستگی انسان باید به اندازه‌ای باشد که لیاقت ورود به آن را پیدا کند. هر چه انسان فرمانبردارتر باشد شایستگیش برای...

خوراک روح ۷

خوراک روح یا خوراک جسم

روح و جسم هر انسانی مجزا از یکدیگرند اما اینطور نیست که روی هم اثر نگذارند؛ چراکه جسم مرکب روح است و بوسیله همین جسم است که روح پرورش پیدا می‌کند. این چشم نیست که می‌بیند و یا گوش نیست...

اراده و پشتکار انسان ۱۱

اراده

انسان موجودى فوق‌العاده توانا، داراى اراده‌ی قویست که اگر بخواهد و سعی کند می‌تواند به هر چیزی دست پیدا کند. « وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ » « و اینکه برای انسان بهره‌ای جز سعی و کوشش او نیست،(سوره...

اطاعت از حق ۹

اطاعت از حق

انسان‌ها، مطیع امرخداوند عزوجل نمی‌شوند مگر از راه جهاد با نفس‌اماره، او مضرترین دشمن، پر بلا هلاکت‌آور و پرشهوت می‌باشد. در سوره نازعات،آیات ۳۷ تا ۴۱ آمده: هرکس که طغیان کرد و زندگی دنیا را برگزید، جهنم جایگاه اوست، اما...