چگونه می توان ذهن خود را از صبح تا شب به خدا مشغول کرد ؟

مشغولیت ذهن

یکی از مهمترین عوامل مشغول شدن ذهن به غیر خدا، موافقت با دشمنان خدا (شیطان، نفس، هوس و دنیا) می‌باشد. هر چه میزان موافقت با دشمنان خدا بیشتر شود ذهن انسان کمتر بیاد خدا می‌افتد و هر چه میزان مخالفت با  دشمنان خدا بیشتر باشد ذهن انسان به آخرت و خدا مشغول می‌شود.

کسانی که از صبح تا شب ذهن خود را به طرق گوناگون با خدا مشغول می‌کنند، خداوند در وضعیتها نمی‌گذارد شکست بخورند و یا اگر شکست خوردند سریعا به آنها می‌فهماند که اشتباه کرده‌اند و پشیمانشان می‌کند. هر چه این ارتباط ذهنی با خدا قویتر باشد شیطان ضعیف تر و کمک خدا بیشتر خواهد شد.

اما برعکس، اگر کسی ارتباط ذهنی‌اش بیشتر با غیر خدا برقرار باشد، در وضعیتها سریعا تخریب شده و بیشتر شکست می‌خورد و حتی دیرتر پشیمان می‌شود؛ چونکه ذهنش بیشتر از صبح تا شب مشغول غیر خدا بوده است. روی همین حساب دیگر خدایی در ذهنش وجود نداشته که بخواهد کمکش کند. بنابراین شیطان بر چنین فردی است که تسلط پیدا می‌کند و نمی‌گذارد فرد مذکور بلافاصله به اشتباه خود پی ببرد.  در آخر هر چه ذهن انسان بیشتر به غیر خدا مشغول باشد از خدا دورتر و به شیطان نزدیک تر می‌شود.

چگونه ذهن خود را به خدا مشغول کنیم

حال چگونه می‌توان ذهن خود را از صبح تا شب به خدا مشغول کرد؟ 

قبل از اینکه به این سئوال پاسخ بدهیم باید بدانیم کلمه « خدا » خود عامل اصلاح می‌باشد؛ چرا که خداوند پاکترین، قادرترین و قویترین دشمن ناپاکی‌ها و پلیدیهاست. 

حال به جواب سئوالمان می‌پردازیم:
شیطان دوست دارد در هرکاری خودش را دخیل کند و آن کار را خراب و یا ناپاک نماید و ما برای اینکه کارمان خراب و یا ناپاک نشود باید از قویترین سالم کننده‌ها و پاک کننده‌ها کمک بگیرم و او کسی نیست جز خداوند سبحان.  

به طور مثال دو نفر در گوش یکدیگر نجوا می‌کنند و شیطان بلافاصله به ما می‌گوید دارند غیبتت می‌کنند؛ اگر حرف شیطان را قبول کنیم هم تخریب می‌شویم هم ناپاک. اینجاست که باید از خدا کمک بگیریم و بگوئیم: هیچ اشکالی ندارد اگر از من غیبت کنند. خدا اعمال خوبشان را به من می‌دهد واعمال زشت مرا به آنها می‌دهد. و یا بالاتر از این بگوییم من به خاطر خدا آنها را می‌بخشم.
با گفتن کلمه «خدا» ، زشتی (شیطان) از انسان دور می‌گردد. 

در تمام کارهای روزانه باید بدین شکل عمل نمود. البته هرکس توفیق این را ندارد که از کلمه خدا بهره بگیرد، مگر کسی که خواهان عشق خدا باشد. و کسی عاشق خدا نمی‌شود مگر از صبح تا شب بدین شکل ذهنش را با خدا مشغول کند.

اگر افکار انسان را مانند یک جریان رودخانه فرض کنیم، برای مدیریت افکارمان ابتدا باید یک سد جلوی این جریان ایجاد کنیم تا بتوانیم جریان رودخانه را کنترل نموده وبه هر جهت که خودمان صلاح می‌دانیم آن را هدایت کنیم. از جایی که افکارمان یک عمر عادت کرده بیشتر به غیر خدا فکر کند، مانند یک رودخانه جریان دار گردیده که تا جلویش را سد نکنیم مسیرش را تغییر نمی‌دهد. برای اینکه بتوانیم جلوی این جریان را بگیریم قبل از اینکه سد بزنیم در مرحله اول باید مسائل شرعی را حل کنیم بعد از آن شاکله را از حرام پاک نموده و سپس در حلال خدا حد وحدود الهی را رعایت نماییم تا بهتر بتوانیم بر شیطان تسلط پیدا کنیم.

کلیک کنید: توضیحات بیشتر در مورد حل کردن مسائل شرعی، پاک کردن شاکله و…

بعد از مرحله اول که از مقدمات سد سازی است انسان می‌تواند با یک کلمه، سد خود را جلوی این جریان منحرف ایجاد کند و آن کلمه «خداست» که باعث می‌شود جلوی جریان افکار شیطانی گرفته شود؛ یعنی هر فکری را که انسان می‌خواهد به آن جامه عمل بپوشاند بگوید خدایا فقط به خاطر تو به این فکر عمل می‌کنم یا نمی‌کنم و این آخرین مرحله از سد سازی است که باعث می‌شود جریان شیطانی متوقف گردد تاشیطان نتواند افکار مان را مانند یک جریان رودخانه به هر کجا که بخواهد مدیریت کند. پس از ایجاد نمودن این سد الهی است که انسان می‌تواند لجامش را از شیطان پس بگیرد و به راحتی جریان افکارش را از بد به خوب تغییر دهد تا گفتار وکردارش رحمانی گردد.

همان طور که ما جهت اصلاح خودمان باید ابتدا جلوی جریان انحرافی دشمن سد بزنیم، دشمن نیز جهت گمراه کردن ما باید ابتدا جلوی جریان هدایتمان سد بزند تا بتواند ما را بسمت جریان گمراهی منحرف کند. البته سد زدن شیطان شامل حال کسی می‌شود که در مسیر جریان هدایت در حال پیش روی باشد. اما هیچ وقت این حربه شیطان شامل حال کسی که در جریان گمراهی افتاده نمی‌شود؛ چرا که چنین فردی خود، موافق جریان شیطان در حال دست و پا زدن می‌باشد و تنها لطفی که شیطان می‌تواند در حق چنین شخصی بکند راهنمایی او تا اسفل السافلین است. 

بهترین سلاح شیطان جهت انهدام سد هدایت، ایجاد توقع نابجا از خود و دیگران است. این حربه باعث می‌شود انسان از صبح تا شب نتواند از خود واکنش مثبت نشان بدهد ودائما تخریب باشد. این ترفند دشمن باعث می‌شود انسان در مبارزه اش نتواند فعالیت، و توجه به جوانب کار و استقامت داشته باشد و بدین شکل راه برای نفوذ دشمن باز می‌گردد.  

دشمن که نفوذ کرد ابتدا انسان را به گناه می‌اندازد و سپس با سد گناه جلوی جریان هدایت را می‌گیرد و بعد او را دوباره بسوی جریان گمراهی می‌کشاند. در این وضعیت به وجود آمده سلاح استغفار سلاح کارآمدی است که باعث میشود شیطان نتواند سدش را کامل کند.

حال در خصوص توقع بیجا از خود و دیگران باید بدانیم همه یا معیوبیم یا سالم. هیچکس کامل نیست به جز اهلبیت (ع) و خدا که مافوق آنهاست. پس این توقع و انتظار بی‌جایی که ما از خود و دیگران داریم می‌تواند مقدمه تخریب ما باشد که از ناحیه نفس و  شیطان سرچشمه می‌گیرد. چطور ممکن است انسانی که خود معیوب است از انسانهایی مانند خود انتظار سالم بودن یا کامل بودن داشته باشد. آیا چنین انتظاری از دیگران عقلانی است؟! 

متاسفانه این طرز فکر غلط باعث شده ما بیشتر با دیگران سر شاخ بشویم مانند: پدر با پسر، مادر با دختر، دوست با دوست، زن با شوهر، کارگر با کارفرما و …
اگر ما منطقی باشیم و درست فکر کنیم عیبها و اشکالات دیگران را طبیعی می‌دانیم و با آنها عالمانه برخورد می‌کنیم. و عالمانه برخورد کردن باعث می‌شود در یک موازات حرکت کنیم و دیگر با هم سرشاخ نشویم و در راه اصلاح به همدیگر یاری برسانیم. همان طور که گفته شد همه یا معیوبند یا سالم، پس هیچکس کامل نیست. حال ترفند شیطان و نفس اماره برای تخریب انسان بزرگنمایی ازگفتار و کردار دیگران است. یعنی کاری می‌کند که شما از انسان معیوب انتظار یک انسان سالم داشته باشید و از انسان سالم انتظار یک انسان کامل و این خود گرفتار شدن در دام آنهاست. 

در رابطه با خود نیز چنین است و این انتظارات بی‌جا از دیگران و خود است که باعث می‌شود سد هدایت شکسته شود. عالمانه بر خورد کردن یعنی عیب انسان معیوب را ندیدن و بیشتر به عیوب خود مشغول شدن و یا به فرمایش امام علی (ع) ۷۵ محمل خوب برای گفتار و کردار دیگران در نظر گرفتن و بعد هم اگر نتوانست محمل درست کند بگوید من چقدر بد هستم که نمی‌توانم برای برخورد دیگران محمل خوب درنظر بگیرم.  

بدین شکل انسان بهتر می‌تواند رفتار و یا گفتار بد دیگران را با خوبی پاسخ بدهد. به موازات حرکت کردن با همنوع یعنی همین. پس این عالمانه رفتار کردن است که باعث می‌شود نقش انسان سازنده باشد.

اشتراک گذاری مطلب:
Email this to someone
email
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 × 1 =

۱۶ دیدگاه‌

 1. ناشناس گفت:

  بسیار آموزنده و عالی خداوند خیرتان بدهد.

 2. ناشناس گفت:

  بسیار عالی بود. سپاس فراوان از زحمات شبانه روزی شما. خیلی ممنونم

 3. ناشناس گفت:

  بسیار زیبا و ناب. بسیار عالی. خیلی خیلی ممنون

 4. ناشناس گفت:

  خخخخخخیلی زیبا بود ممنونم از زحمات شما

 5. ناشناس گفت:

  خیلی نکته سنجش وخوب وروان وساده توضیح داده اید متشکرم،

 6. ناشناس گفت:

  خیلی جامع وکامل وکاربردی بودبسیارسپاسگزارم

 7. ناشناس گفت:

  از راهنمایی های کاربردیتان سپاسگزارم. إن شاءالله خداوند توفیقمان بدهد که همیشه نام پاکش را در ذهن و زبانمان جاری سازیم.

 8. ناشناس گفت:

  خدا قوت بابت راهنمایی هاتون.